Bóng đèn diệt côn trùng Synergetic Nion GD – TGX22S dễ dàng nhận ra bởi ánh sáng màu xanh phát sáng của bóng đèn, phạm vi của ống được phát triển để thu hút côn trùng trong phạm virộng hơn so với đèn UV màu xanh truyền thống.