CHỨNG CHỈ – CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ĐÈN BẮT MUỖI NION

  • Chứng nhận chất lượng CIE S 025:2015 cho sản phẩm đèn bắt muỗi, côn trùng. Cấp bởi trung tâm chứng nhận chất lượng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

  • Chứng nhận ISO 9001 : 2015 được cấp bởi Viện nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn chất lượng.